Siyasal Pazarlama

Dijital Ortamlarda Kaybolmayın, Bulunabilir Olun!

Siyasal İletişim Eğitimleri

Her ne kadar parti varlığı, programı, projeler ve ideolojik seçimler siyasal pazarlamada etkin olsa da bir o kadar adayların liderlik özellikleri ve seçim performansı hayati önem taşımaktadır. Bununla birlikte adayın ekibinin de performansı seçim sürecinin planlı yürümesinde ve zafere ulaşmasında etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda seçim öncesi siyasal iletişim eğitimleri hem aday hem de ekibi için olmazsa olmazlarındandır.

Eğitimler
-Siyasal iletişim
-Siyasal pazarlama
-İkna teknikleri
-İletişim teknikleri
-Halkla ilişkiler
-Beden dili
-Liderlik eğitimi
-Kampanya yönetimi
-Sosyal medya kullanımı
-Strateji oluşturma

Markalama

Siyasal pazarlamada bir adayın başarısı adayın, demografik ya da sosyoekonomik statüden bağımsız olarak tüm halk tarafından kabul edilen ve anlaşılan bir marka oluşturmasına bağlıdır. Markalamada en önemli başlık bir hikayesi olmasıdır. Bu hikaye basit, alakalı, tutarlı, ilgi çekici ve tematik olmalıdır.

Logo

Halihazırda kullanılan siyasi parti logosu yanında bileşik alt mesajlı başkan adayları için hazırlanacak logo markalamanın oturması için önemli bir araçtır.

İmaj

Adayın toplum tarafından kabul edilen, beğenilen, seçmeni harekete geçirecek ideal bir imaj çizmesi gerekmektedir. İnsanların bir siyasetçiyi nasıl algıladığı bütün faktörleri imaj oluşturmada etkin rol oynar. Bu faktörleri adayın dayandığı politikalar, kişiliği, karakteri, çeşitli seçmen bölümleri tarafından desteklenmesi, kilit kanaat liderleri ve medyada yer alan günlük yayınlar olarak sayabiliriz.

Metin Yazarlığı

Adayların siyasal pazarlama araçlarında kullanacağı metin içerikleri, kendi içinden tutarlı, seçmeni tutunduran, mesajları net bir şekilde ifade edecek ve kendi içinde uyumlu bir şekilde hazırlanmalıdır. Burada ortaya çıkacak uyumsuzluklar telafi olmayan bir negatif reklam haline dönüşebilir.

Vaatler

Seçmenin ilgisin çekmek, oyunu sandığa taşımak ve parti veya başkan adayına oy vermesi için vaatler en önemli başlıklardan birisi olarak öne çıkmaktadır. Vaatler verilirken bunların sayısının çok olması yanında yapılabilir olması hayati önem taşımaktadır. Vaatler hazırlanırken demografik sınıflandırma yapılmalı ve farklı yaş ve farklı ihtiyaçlara odaklanmalıdır. Yapılacak alan araştırmaları ile elde edilen veriler ışığında seçmene dönük vaatler oluşturulmalıdır.  Verilecek vaatler heyecan uyandırmalı özellikle teknolojik gelişmeler ekseninde de vaatler sunmaktadır. Kısacası seçim çalışması yapılacak bölgenin gereksinim ve isteklerine göre bir vaat şeması çizilmelidir.

Prodüksiyon

Projeleriniz ve söylemleriniz ne kadar güçlü olursa olsun, en iyi olan sizde olsanız eğer bunu iyi bir içerikle sunamıyorsanız başarılı olmanız mümkün değildir. Siyasal pazarlamada sosyal medya ve geleneksel reklam araçlarından alacağınız verim görselleme, tasarım ve tanıtım filmlerin profesyonelliği, mesajın açık bir şekilde verilmesi, ilgi uyandırması ile doğru orantılıdır.  Kısacası iyi içerik, iyi bir reklam stratejisiyle başarıyı getirir.

Fotoğraf Çekimleri

Fotoğraflar aday tanıtım stratejilerinde en çok kullanılan araçlarından biridir. Fotoğrafların alt mesajlarındaki ayrıntılar bilinçaltı mesajlar içermekle birlikte algı oluşturmada çok etkin bir rol oynamaktadır. Kendi seçim bölgesindeki demografik ve kültürel veriler ve beden dili mesajlarıyla harmanlanarak ortaya çıkan çekimlerin daha fazla dikkat çektiği saptanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken esas durum bol yazıyla doldurulmuş fotoğraflardan ziyade mesajın daha doğal, yazısız, anlaşılır ve mesajı kendi içinde barındıran karelerde verildiğidir.

Tanıtım Filmleri ve Videolar

Tanıtım filmleri ve videolar özellikle sosyal medya ve TV reklamlarında en çok kullanılan diğer bir araçtır. Bu filmlerin ve videoların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken husus mesajın karmaşık bir hale getirilmeden ve süresi hedef kitleyi yormayacak bir şekilde hazırlanmasıdır. Ayrıca alışılmış tanıtım filmleri ve videolardan ziyade merak uyandıran prodüksiyonlar hazırlanmalıdır.