Reklam Filmleri

Dijital Ortamlarda Kaybolmayın, Bulunabilir Olun!

Ürünüzü tanıtmadan, müşterinizin ürüne olan ihtiyacını hissettirmeden etkin bir satışın gerçekleşemeyeceğini bilmelisiniz. Ürünü tanıtmak, müşterinin ürüne olan ihtiyacını hissettirmenin en mükemmel yolu ise etkili bir reklamdır. Ege prodüksiyon size hedefe ulaşmanın yollarını gösterir ve etkin satış reklamları ile sizi amaçladığınız yere ulaştırır. Reklam pazarlama çalışmalarını satışa çevirecek bir yöntemdir.

Niçin Reklam ?

Reklam görünmek demektir. Reklam bilinmek demektir. Reklam kazanmak demektir. Reklam, harcama değil bir kazançtır. Pazarlama çalışmalarını satışa çevirecek bir yöntemdir.

Reklamı yapılmayan bir ürünü satmak zordur, kötü reklamı olan bir malı satmak adeta imkânsızdır. Reklam, bir işletmenin mal ya da hizmetlerinin olumlu ve üstün yönlerini ortaya koyar.

Bu üstün ve olumlu yönleri geniş kitlelere yayar. Piyasada daha fazla pazar payı oluşturur, kâr oranını arttırır.

Müşterilerin ilgisini çekmek ve ihtiyaçlarını duyduğu mallar arasında seçim yapmasını etkilemek için söz konusu malla ilgili izlenim oluşturur.

Reklam firmanızın veya satmak istediğiniz ürünün kartvizitidir; onun kim olduğunu (marka), ne iş yaptığını (ürün avantajı) ve adresini (satış noktası) bildirir.

  1.  

Reklam bir ihtiyaç ve bir yatırımdır.

Günümüzde tüm dünya pazarlarında ürün ve hizmetlerin dolayısıyla artan markaların çeşitliliğiyle birlikte üreticilerin ve işletmelerin kendilerini tanıtabilmeleri, kendilerine pazarda iyi bir yer edinmeleri için ürün ya da hizmetlerinin markalarının reklamını yapmaları ihtiyaç haline gelmiştir.

Reklam yapılırken reklam verenin öncelikle hedef kitlesini ya da başka bir ifadeyle tüketicisini iyi tanıması, hangi kesime hitap edeceğini saptaması gereklidir.

Günümüzde artan çeşitlilik ve rekabet karşısında işletmelerin ayakta kalmaları ve pazardaki yerlerini koruyup kendilerini geliştirmeleri için tüketiciler hakkında bilgiye dolayısıyla araştırmaya ihtiyaçları vardır.

Malın üreticisi artık alıcısı ile karşı karşıya olmaktan öte kendisinden çok uzaklarda olan kalıcı kitlelere kendi malını tanıtıp satabilmektir.

Üretici ile ürünün tüketicisi arasında gittikçe büyüyen mesafeyi kapatan araçlara duyulan ihtiyaç reklamın önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Bu gün reklam iş hayatının vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.

Reklam çalışmalarında bir sonuç elde edilebilmesi için bazı süreçler takip edilmelidir. Bunlar:

Amacın belirlenmesi gerekir. Reklamda neyin tanıtılacağı belirlenmelidir. Yeni bir mal mı tanıtılacak yoksa işletmenini ismi mi belirtilecek? Bu gibi soruların cevabının belirlenmesi gerekir.

Hedef pazarın belirlenmesi de gereklidir. Hangi alana reklam yapılacağı belirlenmelidir.

Kullanılacak mesajlar iyi seçilmelidir. Hangi yaş grubuna reklam yapılacaktır. Bu belirlenmeli ve buna göre yaş gruplarına uygun mesajlar verilmelidir

Reklam aracı seçilmelidir. Hedeflediğimiz kesime en iyi hangi yolla ulaşabileceğimiz de önemlidir. Reklam çok geniş kitlelere ulaşmaktadır. Öyle ki her yaş grubuna hitap eden reklamlar vardır. Artık reklamlar özellikle en çok etkilenebilecek yaş grubuna yönelmiştir.